Статуси

Срце кое љуби ...

08/07/2013 22:26
„ Срце кое љуби е најглемиот мудрец“

Љубов...

08/07/2013 22:24
„ Љубовта е состојба кога среќата на другиот човек е клучна за сопствената среќа“

Љубовта е оган...

08/07/2013 22:24
„ Љубовта е оган. Дали ќе ни ја грее душата или ќе не изгори цели, никогаш не можеме да знаеме“