Љубовта е оган...

08/07/2013 22:24
„ Љубовта е оган. Дали ќе ни ја грее душата или ќе не изгори цели, никогаш не можеме да знаеме“