Article archive

Срце кое љуби ...

08/07/2013 22:26
„ Срце кое љуби е најглемиот мудрец“

Љубов...

08/07/2013 22:24
„ Љубовта е состојба кога среќата на другиот човек е клучна за сопствената среќа“

Љубовта е оган...

08/07/2013 22:24
„ Љубовта е оган. Дали ќе ни ја грее душата или ќе не изгори цели, никогаш не можеме да знаеме“

Се направив, но срцето е појако од се !

08/07/2013 22:10
Поминаа денови,месеци...помина година...истата болка,истото чуство,истата надеж...Небеше свесен колку го сакав,и сеуште не е..Тој мислеше јас сум "јака" бидејќи бев цело време насмеана,а од внатре душата ми плачеше.Го сакав со целото срце, но тој што направи ми го скрши срцето на 1000 парчиња...

Го сакaше него, но тој замина со друга...

08/07/2013 22:09
Го сакаше... го сакаше повеќе од сите правеше се за да биди тој среќен.Секој ден го сакаше повеќе и повеќе, а тој кога ја сакаше кога не ја сакаше...Неа ја болеше то што незнаеше дали ја сака тој или не...болно е кога едната страна сака а другата не..Ја болеше срцето кога ќе помислеше дека можеби...

Visitors notice

08/07/2013 00:11
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

08/07/2013 00:10
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.
Items: 1 - 7 of 7